Skip to main content

Mehanički merač protoka sa propelerom

Ovaj mali, lagani mehanički merač protoka ima opseg merenja od oko 0,1 do 7,9 m/sek.

Koristi se za merenje protoka u rekama, kanalima, otpadnim tokovima, cevima i sl. Uronjen na sajli, može se primeniti i na većim dubinama. Merač je uravnotežen tako da će ostati u horizontalnom položaju čak i ako je, na primer, brzo povučen sajlom. Propeler je direktno priključen na brojač sa šest cifara koji registruje i prikazije svaki pojedinačni okret propelera slično kao kilometar- sat kod automobila. Brojač se nalazi u instrumentu. Posle izvlačenja moguće je kroz providni plastični prozor očitati ukupan broj rotacija propelera. Merač se može vući na sajli a i na teleskopskom štapu (čija dužina u izvučenom položaju je 2,4 m). 

PREDNOSTI

 • Mali i lagan
 • Otporan na koroziju
 • Može se primeniti na većim dubinama
 • Uravnotežen radi dinamičke stabilnosti

Merač protoka sa plastičnim propelerom

Ovaj instrument se koristi za tačna određivanja brzine protoka u vodotokovima, kanalima, rekama i moru. Ovaj instrument se takođe može koristiti u kontaminiranim vodotokovima. Merenja se vrše preko propelera montiranog na osovini ili prikačenog kabla. Ovaj merač protoka ima opeg merenja od 0,025 do 10 m/sek. Kompletan set sadrži: merač protoka sa plastičnim propelerom, elektromehanički brojač, produžne osovine sa graduacijom, kabl, pribor i kutiju. Ovaj uređaj se sa produžnom osovinom obično koristi za merenja plitkih potoka ili reka male brzine ručno-'gaženjem'. Plastični propeler je ojačan staklenim vlaknima. Mehanički brojač ,opremljen kaišem za nošenje, registruje do 10 pulsa u sekundi. U vodama sa višim nivoom i brzinama protoka ovaj merač se može povezati na kabl sa čekrkom (opciono) koji se pričvršćuje ili na ogradu mosta ili na rub čamca.

Prednosti

 • Primenjeni samo antikorozivni materijali
 • Niska početna brzina
 • Transmisija, skoro bez trenja, povećava preciznost ovog instrumenta
 • Jednostavno upravljanje i održavanje
 • Moguć rad na osovini ili sajli
 • Vrlo kompletan set

Prenosni uređaj za merenje protoka PCM 4

Merenja protoka otpadnih voda je postala zakonska obaveza za sve operatere koji ispuštaju otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju.

Prenosivi uređaj PCM 4 je dizajniran za nestacionarno merenje protoka otpadnih voda u dužim periodima u otvorenim kanalima kao što su sistemi za prikupljanje otpadnih voda, sistemima za atmosferske vode kombinovani sa kanalizacionim vodama. Ovaj uređaj daje visoko precizne podatke o nivou i brzini protoka.

Prednosti:

 • meri se realni profil brzina protoka, prostorno određivanje jedinačnih brzina
 • nije potrebna kalibracija, nulta tačka apsolutno stabilna i bez odstupanja, trostruko merenje nivoa
 • merenja u svim delimično i sasvim punim cevima i kanalima
 • merenja u jako zagađenim i abrazivnim medijima
 • prenos podataka preko Bluetooth-a
 • podešavanje parametara u vidu dijaloga na više jezika
 • kompatibilan je sa automatskim uzorkivačem firme Maxx čiji smo distributeri (više o tome možete pročitiati ovde)

Prenosni uređaj za merenje protoka PCM F

Merenja protoka otpadnih voda je postala zakonska obaveza za sve operatere koji ispuštaju otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju.

Prenosivi uređaj PCM F služi za privremeno merenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima kao što su sistemi za prikupljanje otpadnih voda, sistemima za atmosferske vode kombinovani sa kanalizacionim vodama. Ovaj uređaj daje visoko precizne podatke o nivou i brzini protoka.

Kompatibilan je sa automatskim uzorkivačem firme Maxx čiji smo distributeri (više o tome možete pročitiati ovde).

Prednosti

 • Višestruko merenje nivoa
 • Najsavremenija inteligentna
 • Doppler tehnologija
 • U senzor ugrađena visoko precizna Hastelloy® dijafragma za pritisak
 • Memorisanje podataka merenja i parametara na priključnoj kompakt fleš-kartici(memeorija do 128 MB)
 • Dugo trajanje baterije zahvaljujući optimizovanoj štednji energije u procesu rada
 • Razni periferni priključci
 • Merenja bez izmena površina poprečnih preseka u postojećem profilu.
 • Lako instaliranje senzora pomoću podesivog sistema za fiksiranje