Skip to main content

Husky-200

CPT sistem na prikolici

Husky-200 je CPT sistem (Cone Penetration Testing, određivanje otpora tla metodom statičkog penetracionog sondiranja) statički penetrometar montiran na prikolici - kvalitetan dizajn sa jednostavnim operativnim funkcijama. Husky je pristupačno rešenje namenjeno korisnicima koji često sprovode CPT.
Fleksibilbost je jedan od ključnih elemenata za izbor Husky-200. Prikolica se lako vuče i može da se koristi na gotovo svakom terenu a uređaj se može koristiti i za ispitivanje priobalnog terena sa barži.
Podizači na prikolici i okvir za utiskivanje ukazuju na višenamenski karakter jer omogućavaju jednostavno ali i sigurno podizanje, transport i bezbednost kompletnog sistema.
Radna platforma je pogodno radno okruženje sa svim komandama, sistemom za prikupljanje podataka i neophodnim alatom koji su u vidokrugu i nadohvat ruke operatera.
Husky-200 se obično koristiti sa 4 podne ankera radi dobijanja dovoljne sile reakcije za izvođenje CPT. Položaj potiskujućih greda je blizu centra gravitacije što doprinosi ukupnoj raspoloživoj sili reakcije i tako povećava ukupan potisak koji se može postići.

Osnovne karakteristike penetrometra Husky-200:
• predstavlja lako priključno vozilo, jedno-osovinsku prikolicu sa pojačanom šasijom, laku za manevrisanje
• utiskujući stubovi koji se mogu odvojiti i pogonska jedinica obezbeđuju nezavistan rad
• radna platforma omogućava jednostavno rukovanje
• četiri ručne dizalice za nivelisanje
• kruti utiskujući okvir sa potiskom od 200 kN sa konstrukcijom koja dozvoljava korišćenje opcione Geomil potisno/povlačne stege
• integrisana stega za hidrauličnu stopu
• integrisani cevni nosač
• konsolidovani mehanički blok ventil za rad sa potiskujućim okvirom, hidrauličnom stopom i opcionim Hygard ručnim hidrauličnim uređajem za ankerisanje.

Opciona oprema za pomoć u radu:
• Hygand ručni hidraulični uređaj za ankerisanje u tlo
• dodatne grede za ankerisanje i ankeri
• uređaj za stezanje
• zaštitna kontrolna kutija za računar i sistem za akviziciju podataka
• DC/AC punjač za napajanje računara

 

[widgetkit id="34" name="Husky-200"]

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi