Skip to main content

Dinamička ploča

 

ZFG dinamička ploča sa padajućim tegom nemačke firme a ZORN INSTRUMENTS se koristi za kontrolu sabijenosti tla i nasutih materijala po nemačkom standardu TP BF – StB Teil B 8.3. Rezultati se koriste za internu kontrolu i nadzor izvršenih radova u niskogradnji: nasipa, zemljišta i nevezanog tla, gradnji temelja posebno onih slabo dostupnih, železničkih nasipa i td. Njima se određuje kapacitet i gustina nasipa, kanala, grubih i mešovitih nasipa sa peskom i šljunkom do zrna veličine 63 mm.
Rezultati merenja su dati u MN/m². Dinamička ploča sa tegom od 10 kg ima opseg merenja od 15-70 MN/m², a sa tegom od 15 kg opseg merenja je od 70-105 MN/m².
 
Prednosti:
• merenje se može obaviti na vrlo malom i nepristupačnom terenu: razni iskopi, temelji i slično
• nije potreban kontrateg kao kod statičke metode
• uređajem lako rukuje samo jedan operater a rezultati se dobijaju za samo 2 minuta
• rezultati merenja se mogu odštampati na licu mesta ili preneti u računar i obraditi, sve na srpskom jeziku
• Sa integrisanim uređajem GPS lokacija merenja je određena geografskom širinom i dužinom i uneta u protokol, a sa jednim klikom u računaru lokacija se prikazuje na Google Maps.
 
Uređaj je proizveden u Nemačkoj, više puta kopiran ali nikad dostignut.
Po želji i potrebama korisnika razvijen je „ZFG računarski program“ koji je kompatibilan i sa prethodnim verzijama uređaja. Rezultati se čuvaju u memoriji računara i mogu se na uobičajen način obrađivati sa unosom komentara i logotipa korisnika.
 
Uz uređaj se dobija detaljno uputstvo za upotrebu, u originalu i sa prevodom.
Garancija na sve uređaje je godinu dana.
 
Mi smo ovlašćeni zastupnik proizvođača i svojim korisnicima pružamo obuku, tehničku pomoć i kompletnu podršku. Za sve korisnike dinamičke ploče organizujemo redovno održavanje i kalibraciju u ovlašćenom servisu.
 
 
 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi