Skip to main content

Mehanički merač protoka sa propelerom

Ovaj mali, lagani mehanički merač protoka ima opseg merenja od oko 0,1 do 7,9 m/sek.

Koristi se za merenje protoka u rekama, kanalima, otpadnim tokovima, cevima i sl. Uronjen na sajli, može se primeniti i na većim dubinama. Merač je uravnotežen tako da će ostati u horizontalnom položaju čak i ako je, na primer, brzo povučen sajlom. Propeler je direktno priključen na brojač sa šest cifara koji registruje i prikazije svaki pojedinačni okret propelera slično kao kilometar- sat kod automobila. Brojač se nalazi u instrumentu. Posle izvlačenja moguće je kroz providni plastični prozor očitati ukupan broj rotacija propelera. Merač se može vući na sajli a i na teleskopskom štapu (čija dužina u izvučenom položaju je 2,4 m). 

PREDNOSTI

  • Mali i lagan
  • Otporan na koroziju
  • Može se primeniti na većim dubinama
  • Uravnotežen radi dinamičke stabilnosti
Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi