Skip to main content

Merač protoka sa plastičnim propelerom

Ovaj instrument se koristi za tačna određivanja brzine protoka u vodotokovima, kanalima, rekama i moru. Ovaj instrument se takođe može koristiti u kontaminiranim vodotokovima. Merenja se vrše preko propelera montiranog na osovini ili prikačenog kabla. Ovaj merač protoka ima opeg merenja od 0,025 do 10 m/sek. Kompletan set sadrži: merač protoka sa plastičnim propelerom, elektromehanički brojač, produžne osovine sa graduacijom, kabl, pribor i kutiju. Ovaj uređaj se sa produžnom osovinom obično koristi za merenja plitkih potoka ili reka male brzine ručno-'gaženjem'. Plastični propeler je ojačan staklenim vlaknima. Mehanički brojač ,opremljen kaišem za nošenje, registruje do 10 pulsa u sekundi. U vodama sa višim nivoom i brzinama protoka ovaj merač se može povezati na kabl sa čekrkom (opciono) koji se pričvršćuje ili na ogradu mosta ili na rub čamca.

Prednosti

  • Primenjeni samo antikorozivni materijali
  • Niska početna brzina
  • Transmisija, skoro bez trenja, povećava preciznost ovog instrumenta
  • Jednostavno upravljanje i održavanje
  • Moguć rad na osovini ili sajli
  • Vrlo kompletan set
Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi