Skip to main content

Prenosni uređaj za merenje protoka PCM 4

Merenja protoka otpadnih voda je postala zakonska obaveza za sve operatere koji ispuštaju otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju.

Prenosivi uređaj PCM 4 je dizajniran za nestacionarno merenje protoka otpadnih voda u dužim periodima u otvorenim kanalima kao što su sistemi za prikupljanje otpadnih voda, sistemima za atmosferske vode kombinovani sa kanalizacionim vodama. Ovaj uređaj daje visoko precizne podatke o nivou i brzini protoka.

Prednosti:

  • meri se realni profil brzina protoka, prostorno određivanje jedinačnih brzina
  • nije potrebna kalibracija, nulta tačka apsolutno stabilna i bez odstupanja, trostruko merenje nivoa
  • merenja u svim delimično i sasvim punim cevima i kanalima
  • merenja u jako zagađenim i abrazivnim medijima
  • prenos podataka preko Bluetooth-a
  • podešavanje parametara u vidu dijaloga na više jezika
  • kompatibilan je sa automatskim uzorkivačem firme Maxx čiji smo distributeri (više o tome možete pročitiati ovde)
Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi