Skip to main content

Prenosni uređaj za merenje protoka PCM F

Merenja protoka otpadnih voda je postala zakonska obaveza za sve operatere koji ispuštaju otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju.

Prenosivi uređaj PCM F služi za privremeno merenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima kao što su sistemi za prikupljanje otpadnih voda, sistemima za atmosferske vode kombinovani sa kanalizacionim vodama. Ovaj uređaj daje visoko precizne podatke o nivou i brzini protoka.

Kompatibilan je sa automatskim uzorkivačem firme Maxx čiji smo distributeri (više o tome možete pročitiati ovde).

Prednosti

  • Višestruko merenje nivoa
  • Najsavremenija inteligentna
  • Doppler tehnologija
  • U senzor ugrađena visoko precizna Hastelloy® dijafragma za pritisak
  • Memorisanje podataka merenja i parametara na priključnoj kompakt fleš-kartici(memeorija do 128 MB)
  • Dugo trajanje baterije zahvaljujući optimizovanoj štednji energije u procesu rada
  • Razni periferni priključci
  • Merenja bez izmena površina poprečnih preseka u postojećem profilu.
  • Lako instaliranje senzora pomoću podesivog sistema za fiksiranje
Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi