Multiparametar AP-2000

Prenosni multiparametarski uređaj za ispitivanje kvaliteta vode

Set AP-2000 Vam nudi napredni paket za monitoring vode koji ima mogućnost da meri do 12 parametara.

Sonde za Multiparametar AP-2000

To su sonde koje vam daju mogućnost izbora! Osnovna sonda je opremljena standardnim parametrima i daje vam 3 jednostavna izbora da sondu prilagodite svojim potrebama. Sonda dolazi sa 1 utičnicom za ISE i 1 optičku elektrodu plus imate opciju da dodate senzor dubine vode! Sonde se isporučuju sa praznim priključcima u portovima za elektrode. Jednostavno ih odvrnete i dodate vaše ekstra elektrode.

Standardni Parametri

pH, Temperatura, EC, ORP, TDS, Salinitet, SSG, optički rastvoreni kiseonik (DO), mutnoća.

Vaši izbori:

1. Da li želite da merite dubinu vode?
2. Koju od ponuđenih 5 ISE elektroda želite da koristite?
3. Koju od ponuđenih 7 optičkih elektroda želite da koristite ?

ISE Elektrode: Optičke elektrode:
Amonijak & Amonijum jon Mutnoća
Hloridi Plavo-Zelene alge
Fluoridi Hlorofil
Nitrati Rhodamin
Kalcijum Fluorescencin
  Refinisano ulje

Ostale varijante multiparametra:

Prednosti multiparametra

• Ergonomski dizajn lepo leži u ruci, sa gumenim dihtungom za dodatni zahvat u vlažnom stanju
• IP-67 kućište
• Osvetljeni displej; prikaz svih merenih parametara; kretanje levo-desno
• Velika gumena tastatura
• Robusni, metalni konektori daju ekstremnu trajnost tamo gde je ona najpotrebnija
• Napajanje sa 5 standardnih baterija tipa ‘AA’
• Veoma jednostavan za korišćenje; jednostavan sistem menija
• Ugrađeni GPS prijemnik radi određivanja lokacije svakog seta merenja preko mapa Google Earth
• Ugrađeni senzor pritiska za kompenzaciju atmosferskog pritiska
• Kalibracija pH u 3 tačke na pH 4.00, 7.00 i 10.00
• Registrovanje podataka na dodir dugmeta, samo pritisak na tipku M+ za pamćenje punog seta podataka uključujući sve parametre, GPS podatke i podatke kalibracije
• Prikaz zapamćenih podataka uključujući podatke o kalibraciji

Galerija

[widgetkit id="20" name="proizvodi AP-2000"]

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001