Nivomer

Nivomeri su deo standardne opreme za proveravanje nivoa podzemne vode. Ovi prenosni uređaji se odlikuju jednostavnim, brzim i solidnim određivanjem nivoa vode. Širokim izborom modela imate mogućnost da izaberete odgovarajući uređaj shodno vašim individualnim potrebama po dužini kabla i pogodnosti rada. Svi nivomeri imaju akustičnu i vizualnu signalizacijom kontakta sa vodom, kao standardnu odliku. Opciono, svi ovi uređaji se mogu dodatno opremiti senzorom dna kako bi mogli određivati dubinu pijezometra ili bušotine za podzemnu vodu.Naši nivomeri su već puno godina u primeni širom sveta i garancija su za robusnost i precizno izmerene vrednosti u grubim terenskim uslovima.

Osobine

Merna sonda

Merna sonda je od nerđajućeg čelika i elektroplakirane bronze,prečnika 15 mm i dužine195mm. Karakteristika reagovanja ovog senzora je dizajnirana za krajnje nisku provodljivost kao i za kontaminiranu i slanu vodu. Svi primenjeni materijali su otporni na koroziju i na kontaminiranu ili slanu vodu. Ceo sklop je podešen za lako čišćenje.

Merna traka

■ Traka sa dve niti, od polietilena sa dve žice od nerđajućeg čelika.
■ Otporna na UV-zračenja i kontaminiranu vodu ili slanu vodu.
■ Metri su štampani u crvenoj, cm-podela i dm-oznake u crnoj boji.

Područja primene

■ Merenje nivo elektro provodnih tečnosti u bušotinama, bunarima i tankovima(samo zone bez ATEX)
■ Dugotrajna praćenja za periodično merenje nivoa.
■ Kontinualno registrovanje nivoa vodetokom opita crpljenja.
■ Dodatno merenje dubine bunara primenom senzora dna(pribor)

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001