Diver® - logeri za merenje nivoa vode su najčešće korišćeni instrumenti za automatsko merenje i registraciju nivoa podzemnih voda, temperature i el. provodljivosti.

Pouzdanost

Senzori pritiska, temperature, provodljivosti, kao i dataloger i baterija su hermetički zatvoreni u kućište od nerđajućeg čelika ili keramike. To osigurava da Diver bude manje osetljiv na vlagu ili spoljašnje električne uticaje (Faradej kavez). Diver se može jednostavno instalirati u pijezometar kačenjem na čeličnu žicu ili kabl. Instalirani uređaj se nalazi ispod nivoa zemlje, što smanjuje rizik od vandalizma. Diver automatski meriti nivo vode i temperaturu i čuvati podatke u internoj memoriji. Ugrađena baterija ima životni vek od oko 8-10 godina.

Programiranje

Za programiranje Divera, bilo na terenu ili u kancelariji, je potrebno nekoliko sekundi. Jednostavno unesite lokaciju, (buduće) početno vreme, učestalost merenja i izaberite fiksnu frekvenciju merenja, fiksnu podešavanje ili frekvenciju koja se odnosi na događaj.

Prednosti Divera:

  • sve u jednom uređaju pametni loger za merenje nivoa
  • Nema mehaničkih delova, nema habanja
  • Nema cevčice za odušak pa plavljenje uređaja nije problem
  • baroDiver kompenzuje pritisak vazduha
  • Opseg merenja od 5 do 100 metara!
  • Podaci se mogu preuzeti na licu mesta ili telemetrijom
  • Softver omogućava lako unos i izvoz podataka
  • Idealan za bunare, pijezometre, a može se koristiti i u otvorenim vodama
  • Vek baterije do 10 godina

Tipovi:

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001