Skip to main content

Istaloženi sediment

Van Veen bager


04.30 Van Veen zahvatač - bager
Van Veen zahvatač-bager od nerđajućeg čelika se koristi za zahvatanje poremećenih uzoraka podvodnih sedimenata u jezerima, rekama isl. Čeljusti bagera se na površini otvore i u tom položaju fiksiraju kukom, posle čega se bager spušta u vodu. Čim bager dodirne dno, kuka oslobađa čeljust. Kada se bager povuče kablom čeljusti se automatski zatvaraju pošto ručke deluju kao poluge. Ovaj bager se nudi u raznim veličinama ali njegov rad je vrlo sličan. Manjim verzijama se manipuliše rukama a veće se spuštaju pomoću vinča.
Primene:
• Uzimanje poremećenih uzoraka sedimenta sa dna jezera, reka i sl.
Odlike:
• Najbrži način da obezbedite indikaciju tipa sedimenta vodnog dna;
• Kontrukcija od inertnog nerđajućeg čelika.


04.34 Ekman bager
Ovaj bager je namenjen za primenu u mekim sedimentima u kojima nema rasta biljaka. Dok se bager spušta dva tanka viseća krilca su otvorena. Krilca
se zatvaraju kada se sa površine, niz sajlu, pusti padajući teg( aktiviranje preko sajle) ili kada se pritisne dugme( aktiviranje štapom ). Zato se mogu uzimati uzorci iz veoma mekih gornjih slojeva. Pritisak uzorka sprečava veći gubitak materijala. Ipak, manje kamenje ili krhotine mogu sprečiti potpuno zatvaranje bagera u kojem slučaju treba koristiti Vrijwit sondu. Ovaj bager zahvata 3.5
litre i ima dimenzije 152x152x152mm.Za primenu Ekmanovog bagera u plitkim vodama sa aktiviranjem šipkom na raspolaganju nam je šipka dužine 1.5 m.
Primene:
• Uzorkovanje mekog sedimenta bez šljunka i razraslog biljnog materijala.
Odlike:
• Krilca se pri zatvaranju preklapaju da spreče gubitak uzorka;
• Konstrukcija od nerđajućeg čelika;
• Opremljen je sistemom za aktiviranje padajućim tegom-okidačem tako da se uzorkovanje može izvoditi na bilo kojoj dubini.

04.09 Uzorkivač treseta

Ovaj uzorkivač treseta od nerđajućeg čelikaje u stvari jedna vrsta cevne sonde.
U tlo se utiskuje rukom. Odeljak za uzrokovanje je zatvoren poklopcem(perajom) koja se okreće oko osovine u sredini uzorkivača koji na jednoj strani ima sekuću oštricu. Kada dospe na ciljanu dubinu ceo uzorkivač se zaokrene za pola okreta u smeru kazaljke(180°). Pri okretanju peraja ostaje u istom položaju omogućavajući da se polucilinder u okretu napuni i ponovo zatvori.
Primene:
• Namenjen za polu-poremećeno uzorkovanje rastresitog i velo mekog tla.
Odlike:
• Nema gubitka uzorka zbog velike zatvarajuće peraje
• Efikasno uzorkovanje mladih tersetastih zemljišta i sedimenata;
• Uzorci se mogu uzimati iznad i ispod nivoa podzemne vode.
• Uzima uzorke iz jedne tačke na bilo kojoj dubini;

Uzimanje polu-poremećenih uzoraka sedimenta

Uzorkovanje sedimenta sa dna

 

 

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi