Skip to main content

Polu-poremećeno uzorkovanje sedimenta

Polu poremećeni sediment

04.09. Uzorkivač treseta, standardni set za uzorkovanje do dubine od 10 m

Prednosti :
- Može se uzeti polu-poremećeni uzorak dužine 50 cm na željenoj dubini.
- Moguće je uzeti uzorke ispod nivoa podzemne vode ili ispod površinske vode.
- Pošto krilo dobro zatvara polu-cilindar, moguće je uzeti uzorke vrlo mekanog i glibastog zemljišta.

 Primene :
Ovaj treset-uzorkivač omogućava uzimanje neporemećenih uzoraka mekanih zemljišta na određenim dubinama za potrebe:
- studija životne sredine,
- vizuelne interpretacije slojeva zemljišta,
- uzorkovanja mekih sedimenata,

 BROŠURA 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi