Van Dorn, Ruttner i Kemmerer uzorkivači

Van Dorn uzorkivač vode

Uzorkivač vode Van Dorn (vertikalna vodena boca) je specijalno razvijen za uzorkovanje otvorenih voda. Zbog izbora primenjenih materijala, takođe je pogodan za uzorkovanje priobalnih voda i za uzimanje uzoraka iz kojih se određuju teški metali.
Vertikalno strujanje vode kroz uzorkivač nije ometano preprekama tako da ne može doći do neželjene kontaminacije u plitkoj vodi. Kao rezultat, ovaj uzorkivač je pogodan i za uzorkovanje u cilju određivanja sadržaja čvrstih čestica. Zapremina uzorkivača je 2,2 l.
Široki spektar primena, uključujući uzorkovanje za potrebe analiza na teške metale u priobalnim vodama.

Karakteristike:
• Komplet, teg-okidač, 30 metara poliestersko uže i transportna kutija;
• Uzorak ne dolazi u kontakt sa metalnim delovima;
• Minimalna kontaminacija;

Kemmerer uzorkivač vode

Kemmerer uzorkivač vode (vertikalna vodena boca) se koristi za opšta uzorkovanja vode u jezerima, kanalima, izvorima i moru. Ovaj uzorkivač se sastoji samo od plastičnih delova tako da nema rizika da uzorak dođe u kontakt sa metalom.
Zapremina uzorkivača je 1,2 l.

Primene:
• Uzorkovanje vode u jezerima, kanalima, izvorima i moru;
• Nije pogodan za hemijsko uzorkovanja na mikro-parametre (za ove vrste analiza koristite uzorkivač Van Dorn).

Karakteristike:
• Boca je napravljena od providnog akrila;
• Uzorak ne dolazi u kontakt sa metalnim delovima;
• Nema prepreka na vrhu ili dnu tako da je vertikalna kontaminacija minimalna;
• Komplet sa tegom-okidačem, 30 metara poliesterskog užeta i transportnom kutijom

Ruttnerova boca za uzorkovanje vode

Ruttner boca omogućava uzimanje uzoraka na različitim dubinama. Robustan dizajn boce poboljšava vertikalno uzorkovanje u vodenom stupcu. Termometar se nalazi sa unutrašnje strane providne cevi, što olakšava očitavanje temperature uzorka (opseg -10°C / 50°C). Uzorak vode ne dolazi u kontakt sa metalnim delovima.

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001