Skip to main content

NOVO ! SCUBA BOVA MULTIPARAMETARSKI UREĐAJ ZA PRAĆENJE KVALITETA VODE

Scuba BGA je plutajuća bova sa solarnim panelom i multiparametarskim senzorom čija uloga je da obezbedi rano upozorenje na štetno cvetanje algi, zamućenost i druge parametre koji mogu negativno uticati na kvalitet vode.
- Rano upozorenje na cvetanje algi
- Nije potrebno uzorkovanje vode
- Solarno napajanje
- Niski ulazni troškovi

Scuba BGA je dizajniran za praćenje kvaliteta vode, posebno algi, temperature i mutnoće. Informacije o ovim parametrima u realnom vremenu će pomoći da se preduzmu mere na vreme i spreče veći problemi sa algama. Prilagođena upozorenja će vas obavestiti kada koncentracije postanu previsoke.

Tehnologija senzora
Kontinuiranim monitoringom, Scuba BGA eliminiše potrebu za ručnim uzorkovanjem vode i proverom na licu mesta. Ovaj uređaj koristi fluorescenciju pigmenata u algama i cijanobakterijama (plavo-zelene alge) čime detektuje obilje organizma. Hlorofil-a, prisutan u svim algama i cijanobakterijama, je najčešće korišćen indikator rasta algi. Fikocijanin, obično prisutan u slatkovodnim cijanobakterijama, koristi se kao indikator plavo-zelenih algi. Scuba BGA koristi talasnu dužinu ekscitacije od 420 nm za hlorofil-a i 575 nm za fikocijanin. Izmerene vršne talasne dužine emisije su 670 nm i 642 nm, respektivno.

Napajanje i prenos podataka
Zahvaljujući integrisanom solarnom panelu, Scuba BGA se samostalno napaja i može da nastavi da radi do godinu dana sve dok se voda ne zamrzne. Potpuno napunjena baterija, može da radi 2-3 nedelje bez sunčeve svetlosti. Podaci koje prikuplja Scuba BGA šalju se na veb portal putem 4G tehnologije. Kontrolna tabla takođe prati GPS koordinate vaših uređaja tako da ćete uvek znati gde se nalazi. Plutača je pogodna za slatku i slanu vodu i opremljena je ugrađenim senzorskim brisačem, kako bi senzor bio čist i funkcionalan. Instalacija bove je jednostavna; jednostavno ga postavite u vodeni tok, povežite ga sa sidrom (dostupno zasebno) i automatski će početi da prikuplja podatke.

Instrument meri sledeće parametre:
- Zelene alge preko hlorofila-a | 0-200 mg/L ili 0-2.000 RFU
- Plavo-zelene alge (cijanobakterije) preko fikocijanina | 0-1,500 mg/L ili 0-750 RFU
- Sunčeva svetlost, vetar i kiša Temperatura vazduha | 0-50 °C Temperatura vode | 0-50 °C Ambijentalno svetlo | 0-2,000 PAR
- Mutnoća | 0-200 NTU
- GPS koordinate

Primena:
- Scuba BGA je veoma pogodan za praćenje kvaliteta vode
za inspekcijski nadzor
- Rekreativna jezera sa stajaćom vodom
- Mali ribnjaci
- Istraživanja
- Objekti za proizvodnju vode za piće

 BROŠURA

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi