Skip to main content

Laboratorijska oprema za ispitivanje mehaničkih osobina zemljišta

laboratorija zemljište

Sabijanje zemljišta je aktualna tema zbog sve većeg intenziteta korišćenja zemljišta.
Eijkelkamp isporučuje seriju instrumenata za merenje raznih parametara koji su od

direktne važnosti za obradu zemljišta.

Primene
- Pedologija
- Mehanika zemljišta
- Erozija zemljišta
- Ispitivanja životne sredine
- Osnovna ispitivanja materijala

Karakteristike opreme
- Jednostavna za upotrebu
- Precizni principi merenja
- Istovremeno merenje posmika i sabijanja zemljišta
- Softverski kontrolisani protokoli merenja
- Simultani rad do 8 instrumenata
- Grafički prikaz instrumenata i funkcija zumiranja
podataka
- Funkcije kalibracije
- Iznošenje fajlova podataka npr. Excel
- Nadogradnja za višestupanjski rad sa kontrolom
opita naprednim senzorima
- Odličan odnos cena-kvalitet-funkcija
- Razvijeni u saradnji sa Univerzitetom Christian
Albrechts iz Kiel-a


ISPITIVANJE MEHANIČKIH OSOBINA ZEMLJIŠTA

MEHANIČKE OSOBINE ZEMLJIŠTA II

 

 

 

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi