Skip to main content

Kalcimetar za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu

Kalcimetar

Sadržaj karbonata u zemljištu predstavlja jednu od osnovnih indikacija plodnosti zemljišta. Da bi mogli da utvrdimo sadržaj karbonata u zemljištu Eijkelkamp je zajedno sa holandskim istraživačkim institutima razvio kalcimetar koji zadovoljava standarde NEN 5757 i DIN 19682 i 19684.

08.53 Kalcimetar za određivanje sadržaja karbonata
Ovaj Eijkelkampov kalcimetar je namenjen za istovremeno određivanje sadržaja karbonata u 5 uzoraka. Kalcimetar radi u skladu sa metodom Scheibler-a. Ova Šajblerova metoda uvodi određivanje sadržaja karbonata u zemljištu na  osnovu volumetrijske metode. Karbonati prisutni u uzorku se konvertuju u CO2 dodavanjem hlorovodonične kiseline u uzorak. Kao razultat pritiska oslobođenog  CO2 obezvazdušena voda u bireti se podiže. Razlika u izmerenom nivou je indikacija količine oslobođenog CO2 iz čega se može izračunati sadržaj karbonata u uzorku. Sadržaj karbonata je izražen kao jedan ekvivalent sadržaja kalcijum karbonata.

Prednosti:
- Jednostavan za upotrebu
- Moguće je, za razliku od drugih uređaja, da obrađuje više uzoraka istovremeno
- Kompaktan, ergonomski dizajn
- Nije vezan za fiksnu lokaciju u laboratoriji (prenosiv je)
- Ispunjava standarde NEN 5757 i DIN 19682 i 19684

BROŠURA


 

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi