Skip to main content

Nitraček

NitrachekStrips 2 ml

18.40 Nitraček 404 meri sadržaj nitratnog azota, NO3-N u
- Zemljištu
- Bilkama
- Supstratima i vodi

Merenje se obavlja pomoću mernih tračica Merckoquant
U zavisnosti od temperature prostorije gde se vrši merenje šarža tračica se čita na određenom LOT broju aparata (prethodno utvrđeno za svaku šaržu)

Nitrachek set, merni opseg 5-500 ppm sa podacima o datumu i vremenu, sa 100 traka za testiranje nitrata, rastvor za kalibraciju i pribor u torbi

Sadržaj karbonata u zemljištu predstavlja jednu od osnovnih indikacija plodnosti zemljišta. Da bi mogli da utvrdimo sadržaj karbonata u zemljištu Eijkelkamp je zajedno sa holandskim istraživačkim institutima razvio kalcimetar koji zadovoljava standarde NEN 5757 i DIN 19682 i 19684.


 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi