FOGII Plus Digitalalni Kalcimetar™ sa UMP-2 sondom za zemljište

Kalcimetar FOGII obezbeđuje merenje sadržaja karbonata u zemljištu. Ima robustan dizajn i jednostavan je za upotrebu tako da je pogodan za terenske analize.
Na osnovu Šajblerove metode meri temperaturno kompenzovani porast pritiska nakon primene hlorovodonične kiseline. Kao takav zamenjuje laboratorijski Scheibler aparat i omogućava određivanje sadržaja karbonata na licu mesta. Plus verzija dolazi sa integrisanim UMP-2, koji omogućava merenje sadržaja vode na terenu i korekciju očitavanja na suvom zemljištu. Ovo eliminiše obavezan korak sušenja.

Prednosti:
- Digitalni
- Prenosni
- Precizan
- Brzi i pouzdani rezultati
- Jednostavan za upotrebu

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001