Skip to main content

OPREMA ZA UZIMANjE NEPOREMEĆENOG UZORKA ZEMLjIŠTA

neporemećeno uzorkovanje

Uspešna laboratorijska analiza počinje na terenu. Rezultat ove analize je onoliko dobar koliko su reprezentativni uzorci koji se koriste. Sama procedura uzorkovanja je određena vrstom analize koju treba izvršiti na uzetom uzorku. Neki put je važna brza interpretacija profila, nekad treba izvršiti preciznu hemijsku analizu ili utvrditi tačan zapreminski procenat vlažnosti u uzorku..

04.16 Komplet za jezgrovanje zemljišta radi hemijskog ispitivanja
Uzorkovanje zemljišta radi utvrđivanja vrlo isparljivih komponenti kao što su benzen, xylen i hlorovani ugljovodonici treba vršiti uzorkivačima koji neće dozvoliti da uzorak bude izložen vazduhu.
Poželjno je da uzorkovanje bude izvršeno bez remećenja zemljišnih agregata radi sprečavanja mešanja sa vazduhom.Ove uslove treba održati i za vreme transporta uzoraka u laboratoriju.
Ovim specijalnim kompletom može se na najmanju meru smanjiti isparavanje i oksidacija komponenata zemljišnog uzorka. Uzorak ni pod kakvim uslovima ne dolazi u dodir sa plastičnim materijalima.

04.15.SA Uzorkivač za uzorkovanje u plastičnu futrolu za manje-više meka zemljišta, do dubine od
7 m.
04.15.SB Uzorkivač za uzorkovanje u plastičnu futrolu za tvrda zemljišta, do dubine od 7 m.

Ovim setovima se neporemećeni uzorak zemljišta može uzeti u plastičnu futrolu pomoću sržnog uzorkivača od nerđajućeg čelika sa uzorkujućom cevi i sekućom glavom.
U meka zemljišta ovaj uzorkivač se može utiskivati u pomoću potisno/povlačne ručice. U trvda zemljiša uzorkujuća cev se može utisnuti uz pomoć čekića sa plastičnim glavama.

BROŠURA

 

 

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi