Skip to main content

Tenziometri

Tenziometri

 Odgovarajuća količina vode u zemljištu je od primarne važnosti za optimalan rast biljaka i dobijanje roda. Zato je merenje količine vlage u zemljištu (u procentima) kao i određivanje 'usis'a zemljišta (u hPa, mbar ili bar) jedan od najvažnijih aspekata kompletnog ispitivanje zemljišta u poljoprivredi.
Najjednostavnija i najčešće korišćena metoda za određivanje usisa (napona) zemljišta direktno na terenu (a time i sadržaja vlage u nezasićenom zemljištu) je primena tenziometara.
Postoje razni tipovi i veličine tenziometara. Oni se mogu primenjivati u normalnom zemljištu ali i u kompostu za lonce i u ostalim organskim i neorganskim supstratima.

14.04 Tenziometar set
Ovaj višefunkcionalni set se može koristiti za vršenje različitih istraživanja sa raznim tipovima tenziometara do dubine od 90 cm.
Kod svih tenziometara izmerene vrednosti se očitavaju sa manometra.
Osim tenziometara različitih dužina ovaj set takođe sadrži servisni komplet kao i cevnu sondu (za otvaranje rupa) sa produžnom osovinom i špatulom za čišćenje.

14.04.03. Standardni tenziometri
Standardni tenziometar se sastoji od providne plastične cevi sa keramičkom kupom na donjem delu i manometrom na vrhu. Standardnih tenziometara ima u raznim dužinama što omogućava da se merenja vrše istovremena na različitim dubinama u zoni korena. Za otvaranje bušotine može se uzeti poseban komplet sondi.

14.04.04 Tenziometri sa dopunskim ubrizgavanjem
Tenziometar sa dopunskim ubrizgavanjem ima u osnovi iste komponente kao i standardni tenziometar ali dodatno ima i mehanizam za dopunjavanje. Na pritisak dugmeta mehanizam za ubrizgavanje trenutno ubacuje vodu iz rezervoara u tenziometar i uklanja nakupljen vazduh. I ovaj tenziometar se nudi u raznim dužinama.

14.04.05 Brzo izvlačeći tenziometar
Brzo izvlačeći tenziometar je manji tenziometar koji se lako može vaditi i ponovo postavljati u zemljište pomoću sonde za pripremu bušotine.

 BROŠURA

BROŠURA - VLAŽNOST ZEMLJIŠTA

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi