Skip to main content

WET 150 Višeparametarski senzor za zemljište

• NOVI jeftiniji multi-parametarski sensor zemljišta istraživačkog kvaliteta
• Meri vlažnost, temperaturu i EC
• Precizno praćenje uslova rasta biljke
• Meri direktno u zoni korena
• Digitalni SDI-12 protokol komunikacije za lakšu integraciju u sisteme
• sistem kablova ima mogućnost kombinovanja prema Vašim potrebama

Naš novi digitalni multi-parameterski senzor zemljišta WET150 predstavlja rezultat četrdeset godina istraživanja i razvoja u Delta-T Devices.
Kao rezultat jednog broja važnih inovacija, senzor WET150 donosi preciznost istraživačkog stepena i kvalitet izrade po ceni koja se prethodno nije smatrala mogućom. To znači da poljoprivrednici sad mogu da u svoje sisteme za precizno navodnjavanje i kontrolu okoliša integrišu jedan senzor stvarno istraživačkog nivoa uz manji trošak – čineći te sisteme još efikasnijim, pouzdanijim i cenovno dostupnijim.

Meri tri parametra ključna za uzgajanje
Ukopan u zemljište ili supstrat senzor WET150 istovremeno meri tri ključne promenjive koje utiču na rast biljke: sadržaj vlage, temperaturu i električnu provodljivost (EC) – koji predstavlja jak indikator opšteg nivoa nutrijenata.
Jedna važna prednost senzora WET150 je njegova sposobnost da pouzdano proračunava provodljivosti porne vode (ECp), što je jonski sadržaj biljci dostupne vode.
Patentirana senzorska elektronika senzora WET150 daje preciznost merenja istraživačkog nivoa sa izuzetnom stabilnošću merenja zaslanjenosti i temperature ‐ neophodnom za kritične odluke o kontroli i navodnjavanju. Kada je senzor ukopan, merenje temperature (neophodno za kompenziranje EC merenja – radi optimalne preciznosti) se vrši direktno u zoni korena.

Osnovne prednosti SDI-12 komunikacije
• Veliki broj senzora samo sa jednum uređajem za upravljanje, uz smanjenje kompleksnosti i troška
• Sistemi male potrošnje koji troše bateriju napajaju se preko priključka magistrale
• Mnogo parametara se mogu prenositi preko pojednostavljenog ožičenja
• Nema gubitka preciznosti merenja na dugim kablovima
• Idealno za primene bazirne na bežičnom prenosu

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi