HANDI TRASE TDR UREĐAJ ZA MERENJE VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA

HANDI TRASE TDR merači vlage iz Soilmoisture Equipment Corporation, koriste pravu tehnologiju Time Domain Reflectometer za merenje zapreminskog sadržaja vode (procenta vlage) u zemljištu. Sa izdavanjem potpuno novog modela Handi-TRASE 2018, radikalno je smanjena veličina TRASE TDR sistema, dramatično poboljšan njegov korisnički interfejs i dodate su nove moćne funkcije.
-   Jednostavna za rukovanje, softverska aplikacija prilagođena korisniku
-   Merenje vlage od 0 do 100% sa +/- 2% preciznosti
-   Precizno meri u zemljištima sa visokim salinitetom i visokim EC gde većina merača ne radi
-   GPS podaci i mapiranje: odličan za pametnu farmu
-   Prava TDR analiza sa grafikonima
-   Vreme merenja samo 4 sekunde
-   Robusne i višenamenske sonde pogodne za bilo koju vrstu tla
-   Nekoliko dana trajanja baterije, stotine očitavanja

Karakteristike sistema
-   Kompatibilan sa svim standardnim Soilmoisture proizvodima za vlagu u zemljištu
-   Automatsko označavanje GPS lokacije (korisnički omogućeno)
-   Izvoz podatke putem e-pošte, USB-a, USB-Ethernet-a, Bluetooth-a ili WiFi-a
-   Preciznost +/- 2% ili bolja (puna skala 0-100% zapreminski sadržaj vode)
-   TDR grafička analiza talasnog oblika Merenja kabla (do 75m)
-   Napravite oznake lokacije za bilo koje ili sva vaša merenja
-   Unos u dnevnik za merenja koji se mogu uređivati, čak i danima kasnije
-   Ugrađena kamera (za dokumentovanje uslova na lokaciji)
-   Snažan merni puls (1 VPP, vreme porasta <130 ps) Engleski ili španski može izabrati korisnik) 

BROŠURA

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001